جدیدترین مطالب دست مصنوعی

محققان یک دست رباتیکی ایجاد کرده اند که به طرز مرموزی شبیه به دست انسان است و می تواند به خودی خود یاد بگیرد و هر بار اعمال را بهتر انجام دهد. ما اغلب احساس می کنیم که تکمیل وظایف پایه ای با استفاده از دست، بسیار آسان است. تایپ کردن یک ایمیل و یا…

یک شخص ۲۸ ساله که بیش از یک دهه است به دلیل یک آسیب نخاعی فلج شده است، اولین کسی است که توانست حس های فیزیکی را از طریق یک دست مصنوعی که به طور مستقیم به مغزش متصل شده، “حس” کند و حتی تشخیص دهد که کدام انگشت مکانیکی لمس شده است. دارپا (DARPA)…