جدیدترین مطالب دفتر شناسایی ملی

ماموریت رکورد شکن هواپیمای فضایی X-37B نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، در نهایت به پایان رسید. این هواپیمای رباتیک روز گذشته، پس از گذراندن 718 روز در مدار زمین، در فرودگاه تداراکاتی فرود شاتل در مرکز فضایی کندی ناسا، فلوریدا فرود آمد. این اولین فرود در فرودگاه تداراکاتی پس از ماموریت نهایی شاتل فضایی اندرو…

موشک فالکون 9 ساعتی قبل پس از رساندن محموله طبقه بندی شده خود، با موفقیت روی سکوی فرود شرکت در کیپ کاناورال فرود آمد. این چهارمین باری است که اسپیس ایکس، موفق به فرود یکی از موشک های خود بر روی زمین می شود و همچنین یازدهمین باری است که شرکت موفق به بازیابی یکی…

اسپیس ایکس پرتاب ماهواره جاسوسی را پس از بروز نقض فنی در مرحله اول موشک فالکون 9 به مدت 24 ساعت به تاخیر انداخت. این نقش فنی تنها کمتر از یک دقیقه قبل از پرتاب شناسایی شد. این نقض فنی که فقط 52 ثانیه قبل از پرتاب شناسایی شد، موجب شد، اسپیس ایکس برنامه پرتاب…

شرکت اسپیس ایکس، پنجشنبه هفته گذشته با پرتاب موشک قابل استفاده مجدد فالکون 9، موفقیتی تاریخی را به دست آورد و سروصدای زیادی به پا کرد؛ اما دستاورد آینده شرکت کمی سری‌تر خواهد بود. شرکت فضایی خصوصی ایلان ماسک قرار است، روز 16 آوریل (27 فروردین) یک محموله طبقه‌بندی شده متعلق به دفتر شناسایی ملی…