جدیدترین مطالب دنباله‌دار ۶۷پی/چوریوموف-گراسیمنک

سرانجام ماموریت 12 ساله فضاپیمای رزتا به پایان رسید، این فضاپیما پس از ماموریت دو ساله اش برای کاوش دنباله دار اردک شکل، به صورت کنترل شده ای منهدم شد. با وجود فرود نافرجام فضاپیمای فیله در سال 2014، در ادامه ماموریت مدارگرد روزتا نتایج بسیار خوبی در بر داشت. رزتا ماموریت داشت به دنباله‌دار…

خداحافظ روزتا. ماموریت فضاپیمای روزتا ی آژانس فضایی اروپا پس از 12 سال به پایان رسید. روزتا ماموریت داشت به دنباله‌دار ۶۷پی/چوریوموف-گراسیمنک یا چوری برسد و اطلاعاتی را از این دنباله دار در اختیار دانشمندان قرار دهد. روزتا پیش از پایان کارش، حدود ساعت 7:19 به منطقه زمانی شرقی برای آخرین بار عکس ها و…