جدیدترین مطالب دنباله دار

دنباله دار ها اجرامی آسمانی و از جنس یخ هستند که گازو غبار در فضا آزاد می‌کنند. شاید بتوان دنباله دار ها را گوی‌های برفی کثیف خطاب کرد؛ اما مطالعات جدید نشان می‌دهند که آنها در حقیقت گوی‌های کثیف برفی هستند! با تکراتو همراه شوید.

در قسمت اول از مقاله آسمان شب و صورت های فلکی را بیشتر بشناسید! تاریخچه ای کوتاه از چگونگی شکل گیری طرح های نجومی و صورت های فلکی گفتیم و انواع حرکات زمین را مورد بحث قرار دادیم. سپس بعد از بیان برخی مفاهیم اولیه، نگاه دقیق تری به دو صورت فلکی معروف، دب اکبر…