جدیدترین مطالب دهانه های برخوردی

شاید تصور کنید مدارگرد شناسایی مریخ (MRO) در طول 11 سال گذشته همه چیز مریخ، نزدیک‌ترین همسایه ما را مشاهده کرده باشد، اما این‌طور نیست. اخترشناسان هنوز هیچ توضیحی برای تصاویر جدید ارسالی از قطب جنوب سیاره سرخ ندارند. باوجودی که تمامی سیاره مریخ از فرورفتگی‌ها و دهانه‌های مختلفی پوشانده شده است، گودال بزرگی که…

بمباران شدن قمر محافظ ما، از موانعی است که بر سر راه استعمار ماه وجود دارد؛ دستیابی و استعمار ماه از همیشه سخت تر می شود. خبر بد برای استعمارگران آینده ماه: سنگ های فضایی و گرد و غبارهایی که امیدوار بودیم، امکان فرار کردن از دستشان وجود داشته باشد، ظاهراً با پرتابه های مرگبار…