جدیدترین مطالب دهمین جشنواره وب و موبایل ایران

در اولین روز جشنواره وب و موبایل ایران، پنلی با عنوان بررسی چالش‌های صنعت بازی در کشور و با حضور تعدادی از نمایندگان شرکت‌های بازی سازی در نظر گرفته شده بود.

صفحه 1 از 2