جدیدترین مطالب دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

یکی از تغییرات جشنواره وب و موبایل ایران در سال ۹۷ بروزرسانی گروه‌بندی‌ها و شفاف‌سازی تعاریف هر گروه بود. در سال ۹۷ تعدادی گروه، به گروه‌بندی‌های جشنواره اضافه شدند و تعدادی هم پس از بررسی شرکت‌کنندگان سال قبل با سایر گروه‌ها ادغام شدند و در نهایت تعداد ۸۷ گروه در این سال اعلام شدند.

مقدمات و آماده‌سازی‌ها برای دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران از اواخر فروردین‌ماه سال 98 آغاز شده و طی زمان بندی های اعلام شده در زیر پیش‌روی خواهد کرد.