جدیدترین مطالب دوربین های واقعیت مجازی

ظهور واقعیت مجازی راه های جدیدی برای تجربه های خوب، به ارمغان آورده است. تقریبا هر چیزی که شما می خواهید، تجربه آن را داشته باشید، توسط این تکنولوژی بوجود آمده است. بازی های ویدئویی کاربرد های آشکاری، برای هدست های HTC Vive ،Oculus Rift یا پروژه Morpheus سونی است، اما شما می توانید با…