جدیدترین مطالب دولت ترکیه

فعالان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان موسسه پرایس پاترهاوس کوپرز، نشست مشترکی داشتند و این امر برای اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی فرصت مناسبی بود تا بتوانند در مورد اصلاح ساختار‌های اقتصادی و درآمد سرانه ایران اظهار نظر کنند.

هفته گذشته پس از دسترس خارج شدن دانشنامه آنلاین ویکی پدیا، جیمی ولز یکی از بنیانگذاران آن، وعده اعمال فشارهایی برای بررسی قضایی سانسور آنلاین را داد. اما، امروز، دادگاه جنایی صلح شماره یک آنکارا، با رد درخواست تجدید نظر بنیاد ویکیمدیا اعلام کرد، این وب سایت جمع سپاری محبوب، حاوی نوشته هایی است که…