جدیدترین اخبار و مقالات دولت ترکیه

ایلان ماسک به‌دنبال وقوع زلزله مرگبار به ترکیه پیشنهاد فعال‌سازی استارلینک را داده، اما خبر از رد پیشنهاد فعالسازی اینترنت استارلینک در ترکیه منتشر شده است.

بانک مرکزی ترکیه اولین آزمایش لیر دیجیتال را با موفقیت پشت سر گذاشت. همچنین این بانک می‌خواهد در سال 2023 آزمایش‌های بیشتری را روی این ارز به انجام برساند.

فعالان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان موسسه پرایس پاترهاوس کوپرز، نشست مشترکی داشتند و این امر برای اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی فرصت مناسبی بود تا بتوانند در مورد اصلاح ساختار‌های اقتصادی و درآمد سرانه ایران اظهار نظر کنند.

صفحه 1 از 2