جدیدترین مطالب دونالد ترامپ

مهمترین انتخابات ریاست جمهوری دنیا، مهمترین حواشی را نیز به همراه دارد. اخبار حاکی از سرقت اطلاعات کاربران توسط اپلیکیشن کمپین‌های بایدن و ترامپ می‌باشد.

صفحه 1 از 7