جدیدترین مطالب دوچرخه ی الکتریکی

همانطور که روز گذشته گزارش دادیم، دوچرخه هوشمند شیائومی امروز معرفی شد. دستگاه هوشمند جدیدی که به نسبت به دوچرخه های الکتریکی موجود بسیار متفاوت عمل می کند. این دوچرخه تاشو است و هنگامی که تا شود، سایز آن نصف حجم حالت معمولی خواهد شد. دوچرخه ی هوشمند شیائومی به یک موتور قدرتمند مجهز شده…

دوچرخه ی الکتریکی الکتریفاید اس به اینترنت متصل شده و از طریق اثر انگشت، راننده ی خود را می شناسد. دوچرخه ی الکتریکی جدید کمپانی وانموف، ظاهری شبیه به دوچرخه های معمولی، اما با سه تفاوت عمده طراحی شده است: با موتور قابل تقویت دوچرخه ی الکتریکی، نیازی به پدال زدن نیست؛ قفل شدن بدون…