جدیدترین مطالب دکمه هوم

گزارشات نشان می دهند که آیفون های سال جاری، آخرین آیفون هایی خواهند بود که دکمه هوم فیزیکی به همراه دارند. آیفون های سال 2017 ارتقاء بیشتری نسبت به آیفون های سال های گذشته، از جمله آیفون 7، خواهند داشت. از قرار معلوم دکمه هوم فیزیکی دایره ای شکلی که از سال 2007 در بخش…

دکمه ی هوم دیجیتالی و خاصیت ضد آب بودن و مقاومت در برابر گرد و غبار با آیفون 7، به ارمغان می آید. تمام انواع شایعاتی که این روزها، حول آی فون 7، شنیده می شود، نشان می دهد که نه تنها آی فون بعدی ضد آب است، بلکه ظاهرا دکمه ی هوم آن نیز، دیجیتالی…