جدیدترین مطالب دی سولفید مولیبدن

یک فرایند جدید در توسعه ی مواد اتمی نازک می تواند در پیشبرد توسعه ی صفحه نمایش های شفاف LED، سلول های خورشیدی کارامدتر و ترانزیستورهای کوچک موثر باشد. مهندسانی از دانشگاه برکلی و آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، برای رفع نقوص مشترک برای فیلم های وعده داده شده روشی ساده با استفاده از نیمه هادی های…

مهندسانی از دانشگاه Illinoise از نانوتکنولوژی برای مدل کردن یک غشای جدید استفاده کرده اند که می تواند نمک موجود در آب دریا را در حجم بیشتری نسبت به قبل فیلتر کند. این غشا از لایه ای به نازکی یک نانومتر از دی سولفید مولیبدن (MoS2) با حفره های کوچکی به نام نانوپور یا همان…