جدیدترین مطالب ذوب شدن یخ های قطبی

یخ‌های قطب‌های شمال و جنوب سیاره ما، باوجود انبساط و انقباض‌های فصلی، همیشه وجود داشته‌اند. یخ‌های قطبی، از زمانی که انسان‌ها پای به سیاره خاکی گذاشته‌اند، بخش جدانشدنی از کره زمین بوده‌اند و اولین چیزهایی هستند که از فضا قابل‌مشاهده‌اند. اما حداقل، در طول زندگی‌مان، شاهد ذوب یکی از بادوام‌ترین یخ‌های قطبی خواهیم بود. اولین…

کمیته علوم، فضا و تکنولوژی مجلس نمایندگان آمریکا به دلیل ریتوییت خبر گمراه کننده برایبارت نیوز (وب سایت محافظه کار) در مورد تغییرات آب و هوایی مورد انتقاد قرار گرفت. در مقاله منتشر شده در این وب سایت با عنوان: “شیرجه دمای جهانی. سکوت یخی آب و هوای هراسناک”، اشاره شده، دمای سیاره نسبت به…