جدیدترین مطالب ذوب پرمافراست

دانشمندانی که طی چند دهه گذشته در مدار شمالگان مطالعه می کرده اند، چندین ویروس عظیم کشف کرده اند که می گویند، در صورت ذوب پرمافراستی که این ویروس ها را به دام انداخته، دوباره بیدار خواهند شد. در سال 2015، محققان در سیبری ویروس عظیمی به نام “ملیویروس سیبریکوم” کشف کردند. این ویروس عظیم…

سال گذشته، محققان در جزیره دور افتاده بِلی در سیبری، کشف عجیبی انجام دادند. آن‌ها حباب‌های متانی را در زمین های منطقه مشاهده کرده بودند که همچون ژله زیر پای مردم می‌لرزیدند. در آن زمان، تنها 15 مورد از این حباب ها کشف شده بود، اما تحقیقاتی گسترده‌تر در مناطق یامال و گیدن سیبری، نشان…