جدیدترین مطالب راه اندازی کسب و کار

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ورود بانوان به عرصه کسب و کارهای خلاق برنامه‌ای ویژه دارد. مسابقه چاره بازار یک رقابت علمی برای این منظور است.

بهره وری در جهان پرسرعت امروزی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بسیاری از افراد با اضافه کردن فعالیت های مختلف به روتین روزانه‌ی خود تلاش می‌کنند تا کارهای بیشتری را به سرانجام برسانند؛ اما قبل از اینکه این روش به نتایج خوب، قابل اندازه گیری و افزایش بهره وری منجر شود، به زمان…