جدیدترین اخبار و مقالات راکتور

تامین انرژی مورد نیاز پایگاه‌های آینده در ماه و مریخ توسط مینی راکتورها ، یکی از پروژه‌هایی است که سازمان‌ فضایی آمریکا (NASA) درصدی از بودجه و توان خود را به آن اختصاص داده است.

تست استلراتور Wendelstein 7-x (استلراتور نام نخستین دستگاه یا راکتور آزمایشگاهی می باشد که برای محصور کردن پلاسمای داغ  توسط میدان مغناطیسی ساخته شد) توسط پژوهشگران با سوئیچ بر روی راکتور همجوشی تجربی برای تولید اولین پلاسمای هلیوم خود در موسسه ی ماکس بلانک در آلمان آغاز شد. بعد از تقریبا یک دهه کار ساخت…