جدیدترین مطالب ربات نرم

محققان موفق به ساخت یک ربات کوچک شده اند که قادر به حرکت است و همچنین می تواند جسمی 10 برابر بزرگتر از خود را نیز حمل کند. ساخت ربات های نرم آسان نیست، زیرا نسبت به همتایان سختشان، برای ساخت آنها به قطعات کاملا متفاوتی نیاز است. سخت تر از ساخت آنها، این است…