جدیدترین اخبار و مقالات ردپای فسیلی

باستان‌شناسان بقایای یکی از اجداد انسان‌ها را در رشته کوه آتاپورکا در شمال اسپانیا پیدا کردند، که احتمالا قدیمی ترین فسیل انسانی در اروپاست. پیش از این، قدیمی‌ترین فسیل انسان‌نما که در اروپا یافت شده بود، استخوان فکی بود که در همان مکان در سال 2007 یافت شده بود و قدمت آن 1.2 میلیون سال…

کشف ردپای 3.7 میلیون ساله از بلند قامت ترین اجداد انسان شواهد تازه ای را در اختیار دانشمندان قرار داده است. شواهد کشف شده جدید، علاوه بر ارائه دیدگاهی جدید در مورد مسیر تکاملی انسان، همچنین نشان می دهد که اجداد ما انسان های مدرن، بلند قامت تر از چیزی بوده اند که دانشمندان پیش…