جدیدترین مطالب رزهای سایبورگ

سایبورگ های نظامی یکی از اهداف بلند پروازانه ی دانشمندان آژانس تحقیقات پیشرفته ی دفاعی ارتش DARPA محسوب می شود. آنها در نظر دارند که با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته، سربازانی را با قابلیت های فوق بشری ایجاد کنند. این پروژه که طراحی سیستم مهندسی عصبی NESD نام دارد، از یک دستگاه کوچک بشری…

رزهای سایبورگ می توانند اولین گیاهان هوشمند می باشند. دانشمندان دانشگاه لینکوپینگ سوئد در ژورنال ” پیشرفت های علوم ” اعلام کردند که اولین رز الکترونیکی را در آزمایشگاه خلق کردند. این تکنولوژی می تواند گیاهانی را به وجود آورد که می توانند در مقابل علائم و سیگنال های مورد نیازشان واکنش نشان دهند، اگرچه…