جدیدترین مطالب رشد مغز

همه ما با افزایش سن احساس می کنیم که دیگر ذهن مان مانند قبل تیز و زیرک نیست و قدرت خود را از دست داده است. این برای هیچ کس خوشایند نیست، این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا راهی برای بهبود قدرت مغز مان وجود دارد؟ بر اساس آخرین مطالعات انجام شده باید…

همیشه مادران در تصمیم گیری بین روش زایمان دچار شک می شوند، البته همه ی این تصمسم بر عهده مادر نیست گاهی تصمیمات پزشکی در آن دخیل است. در اینجا قصد داریم آخرین مطالعات یافت شده در این باره را برای شما بازگو کنیم. یافته های اولیه از یک مطالعه در ایالات متحده نشان دادند،…