جدیدترین مطالب رصدخانه

در زمینه علوم و اکتشافات فضایی، یک تفاهم‌نامه تاسیس مرکز پژوهشی، با حضور رئیس سازمان فضایی ایران و رییس دانشگاه کاشان در این دانشگاه امضاء شد. امضای این تفاهم نامه در مورد رصدخانه ملی در شهر کامو از توابع کاشان بود. در این تفاهم‌نامه، دانشگاه کاشان تعهد داده است تا زیر ساخت‌های لازم را برای…

در طول تاریخ، همواره بشر از ابزارهای گوناگونی برای شناخت دقیق تر اجرام آسمانی استفاده کرده است. در ادامه ابتدا با مهم ترین ابزار نجومی باستان، یعنی اسطرلاب آشنا می شوید و سپس گونه های مختلف تلسکوپ های نوری و رادیویی و رصدخانه ها را مورد بررسی قرار می دهیم. با تکرا همراه باشید با…