جدیدترین مطالب رفع فیلترینگ تلگرام

در این چند روز با به وجود آمدن اوضاع آشفته در کشور، ابتدا دسترسی کاربران نقاط مختلف به اینترنت دچار مشکل شد و در ادامه شاهد فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام، این دو شبکه اجتماعی محبوب در بین کاربران ایرانی بودیم.

صفحه 2 از 2