جدیدترین مطالب رقابت فضایی

پنجاه و شش سال قبل در تاریخ 12 آوریل ۱۹۶۱، یوری گاگارین به عنوان نخستین انسان به فضا رفت. او به همراه فضاپیمای وستوک 1 شوروی به فضا رفت و سرآغاز عصر فضا شد. امروزه هواداران و مشتاقان فضا در سراسر جهان هر سال 12 آوریل، یاد گاگارین و شاهکار تاریخی اش را با رویدادی…

سفر به مریخ آرزویی است که بسیاری برای محقق کردن آن تلاش می کنند؛ در این میان شرکت های بوئینگ و اسپیس ایکس از پرچمدارن اصلی آن به شمار می روند. دنیس مالینبرگ، مدیر عامل شرکت بوئینگ بر این باور است که شرکت او، قبل از اسپیس ایکس، نخستین انسان را به مریخ می فرستد….