جدیدترین مطالب رمزگذاری پیام ها

متاسفانه چند روز پیش در لندن شاهد یک حمله تروریستی بودیم که جان چند شهروند را گرفت. حال پای واتساپ به این ماجرا باز شده است. در ادامه با تکرا همراه باشید. پس از تحقیقات انجام شده راجع به حمله تروریستی اخیر لندن، مشخص شد که خالد مسعود، تروریست این حادثه، چند دقیقه قبل از رفتن…