جدیدترین مطالب رهبران بزرگ

خطا پایه موفقیت است و وسیله ای است که با آن می توان به موفقیت رسید. از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. شکست خوردن درس‌های بسیار مهمی را به شما می‌آموزد که در هیچ مدرسه و دانشگاهی تدریس نمی‌شود. در ادامه با تکراتو همراه باشید تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.

یک رهبر موفق درواقع فردی با اعتماد به نفس و شجاع است که تصمیمات قاطعانه ای را اتخاذ کرده و پیروان خود را در مسیر درستی هدایت می کند. دستیابی به چنین موقعیتی چندان آسان نیست؛ اما به هر حال می توانید با استفاده از تجربیات سایر رهبران موفق، خودتان را از دیگران متمایز کرده…