جدیدترین مطالب روبات انسان نما

بیش از 180 سانتی متر قد و 100 کیلوگرم وزن مشخصات ربات انسان نمایی به نام سورنا 3 از ایران است که با شکل انسانی خود فن آوری کشور عزیزمان ایران را به رخ جهانیان می کشد. چند روز پیش، از این ربات ایرانی که از سیستم های فن آوری پیشرفته، با استفاده از سنسور کینکت…

اگر به نیم قرن گذشته نگاهی بیندازیم در خواهیم یافت که فرستادن فضانوردان به محیط خشن و بی رحم فضا یک کار خطرناک و بسیار گران قیمتی بوده است. برای کم کردن هزینه ها و پائین آوردن ریسک این خطرات، ناسا دو نمونه ربات انسان نما را به دانشگاه می فرستد. این آزانس فضایی دو…