جدیدترین اخبار و مقالات روم باستان

شواهد موجود نشان می‌دهد که صدها سال پس‌ازآنکه امپراتوری روم بیشتر نواحی مدیترانه را فتح کرد، جمعیت‌های ساکن نواحی جنوبی و مرکزی ایتالیای کنونی هنوز هم تفاوت‌های فیزیکی متمایزی نسبت به همدیگر بوده‌اند. تکنیک‌های پیشرفته جنایی که برای حل پرونده‌های قتل طراحی شده‌اند، به انسان شناسان آمریکایی کمک کردند تا شباهت نژادی جمجمه‌های 2000 هزارساله…

باستان شناسان موفق به کشف بخشی از شهری متعلق به دوران روم باستان در جنوب فرانسه شدند که می‌تواند گواهی بر وجود شهر باستانی یوسیشا باشد. یوسیشا شهر باستانی گم‌شده‌ای است که پیش از اینکه از روی کتیبه‌های شهر مجاورش شناخته‌شده بود و تاکنون تنها برخی آثار باستانی پراکنده از این شهر کشف‌شده است. حفاری‌های…

شهری بر روی تپه ای در مرکز یونان که 2500 سال قدمت دارد، تا همین اواخر نادیده گرفته شده بود. چرا که محققان پیش از این، این سایت باستانی را بقایای روستای کوچکی می دانستند که از نظر قدمت تاریخی چندان قابل اعتنا نبوده است؛ اما اکنون نشانه هایی از وجود شهری باستانی در اختیار…