جدیدترین مطالب رویداد هم آفرینی

مرحله پایانی سومین رویداد هم آفرینی همراه اول ۲۸ تیرماه با مشارکت دانشگاه شیراز، برگزار می شود. اختتامیه این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور، ۲۸ تیرماه سال جاری در شهر شیراز، برگزار خواهد شد. رویدادهای هم آفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و انتخاب…

همراه اول قصد دارد با مشارکت دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری سومین دوره رویداد هم آفرینی نماید. این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور در حوزه اینترنت اشیاء (IoT)، تیرماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد. رویدادهای هم آفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این…