جدیدترین مطالب ریال

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از همکاری بانک مرکزی با کسب و کارهای اینترنتی داخلی جهت فراهم‌سازی امکان پرداخت با ریال دیجیتال در پلتفرم‌های داخلی خبر داد.

صفحه 1 از 2