جدیدترین مطالب ساخت ویلچر جدید

در داخل کشور چیزی نزدیک به 3000 معلول نخاعی وجود دارد از این رو برای راحتی این افراد ویلچرهایی با قابلیت های مختلف ساده، برانکاردی، مخصوص حمام و … ساخته می شوند. این موضوع باعث شد تا محققان در فکر ساخت ویلچری با قابلیت استفاده دستی با عنوان ویلچر خود بالابر باشند. محققان کشور این…