جدیدترین مطالب ساینا

دو خودروی ساینا و کوئیک که قرار است به زودی و کمتر از دو ماه دیگر به بازار عرضه شوند از جمله خودروهای اتوماتیک ارزان در بازار ایران محسوب می شوند. یک شباهت مهم که بین این دو خودرو وجود دارد اتوماتیک بودن آنهاست. البته هر دو خودرو از نظر پلتفرم نیز به تیبا شبیه…