جدیدترین مطالب ستاره

دانشمندان زمان و محل دقیق انفجار عظیم یک ستاره ی غول پیکر (supernova) را از آغاز تا پایان وقوع تعیین کردند. سوپرنوا یا ابرنوستاره دارای نور متغیر و صد برابر روشن تر از خورشید است. اولین پیش بینی در مورد سوپرنوا بر مبنای تصاویر تلسکوپ هابل در سال 2014 ، تحت عنوان” انفجار چهار ستاره…

بسیاری از دانشمندان بر این باورند که در نهایت جهان نابود خواهد شد – ستاره ها و حتی سیاه چاله ها انرژی آزاد خواهند کرد تا اینکه تقریبا هیچ چیز باقی نخواهد ماند و متاسفانه، در حال حاضر شواهد قوی تری وجود دارد که نشان می دهد این انهدام واقعی است. دانشمندان با استفاده از…