جدیدترین مطالب سرطان ریه

در طول سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص اثرات مصرف ماری جوانا صورت گرفته است؛ اما نتایج حاصل از این مطالعات متنوع بوده است. گزارش جدیدی که در نشریه ” National Academies of Sciences, Engineering and Medicine  “منتشر شده است. بررسی کلی تری در مورد مطالعات اخیر در این زمینه انجام داده است. نتایج…

“شما ممکن است به سرطان ریه مبتلا باشید. لطفا با یک پزشک مشورت کنید.” این احتمالا بدترین نوتیفیکیشنی است که ممکن است در گوشی تان مشاهده کنید! اما چنین چیزی در آینده، می تواند به واقعیت، تبدیل شود. محققان بخش تحقیقات مایکروسافت، با بررسی سوابق جستجوهای افراد ناشناس و همین طور ارجاع به داده های…