جدیدترین مطالب سرقت اطلاعات شخصی

اگر گوشیتان سرقت شده یا نسبت به سرقتی بودن یا نبودن یک گوشی شک دارید، این مطلب را بخوانید. در این مطلب به آموزش نحوه تشخیص گوشی دزدی پرداخته‌ایم.

شرکت هایی که سیستم هایشان به بدافزار آلوده شود و افشای اطلاعات کاربران را به دنبال داشته باشد، باید در قبال آن ۴ درصد از درآمد سالانه خود را جریمه پرداخت کنند.

صفحه 1 از 2