قصه پیام رسان‌های ایرانی از آنجایی شروع شد که پیام رسان وی‌چت چینی توانست محبوبیت بی‌نظیری در بین ایرانی‌ها پیدا کند و حتی اواخر عمر این پیام رسان در کشورمان به گونه‌ای رقم خورد که گوشی‌های اندرویدی صرفا برای داشتن وی‌چت خریداری می‌شد!