جدیدترین مطالب سرویس جدید گوگل

گوگل روز سه شنبه ازفایبر فون (Fiber Phone)- سرویس تلفن منزل که بخشی از سرویس تلویزیونی و ارائه ی اینترنت گوگل فیبر (Goolge Fiber) است – را معرفی کرد. اگر شما از گوگل ویس (Google Voice)-اپلیکیشن گوگل که سرویس های تلفنی منتخب را فراهم می کند- استفاده کرده باشید، بسیاری از ویژگی های فایبر فون…