از جدیدترین سریال‌های پیش رو کیدراما، می‌توان به سریال ام عزیزم اشاره کرد. در ادامه قصد. داریم به تاریخ پخش، بازیگران و داستان این سریال کره‌ای بپردازیم.