سریال شاخ آفریقا‌ یکی از سریال‌های شبکه خانگی جدید است که کارگردانی آن را سعید آقاخانی انجام می‌دهد. ما در این جستار داستان و بازیگران آن را معرفی می‌کنیم.