جدیدترین مطالب سری ماموریت های آپولو

یوجین سرنان دار فانی را وداع گفت. در حالی که آژانس فضایی ایالات متحده آمریکا، ناسا هنوز به ماموریت آپولو 17 (یازدهمین سفر از سری ماموریت‌ های آپولو و ششمین و آخرین سفر انسان به کره ماه) ادامه می دهد؛ اما بیش از چهل سال از زمانی که آخرین فضانورد بر روی سطح ماه پای…

مطالعه ای جدید که هفته جاری منتشر شده، پیشنهاد نظریه ای جدید برای شکل گیری قمر زمین، ماه داده است. به گفته این محققان، ماه تنها یک جرم سنگی بزرگ نیست، بلکه ممکن است از تعدادی (20 و یا بیشتر) قمر کوچک به وجود آمده باشد. در واقع به گفته این محققان، اجزای تشکیل دهنده…