جدیدترین مطالب سطح غلظت دی اکسید کربن

اگر تصور می کنید که تنها گاز گلخانه ای خطرناک، دی اکسید کربن است، باید در این مورد تجدید نظر کنید. گاز متان هم تاثیر مهیبی بر سیاره ما دارد. در واقع تیمی از محققان بین المللی دریافته اند، انتشار جهانی گاز متان در معرض فوران است، چیزی که می تواند، عواقب وحشتناکی بر محیط…

  با وجود این واقعیت که ماه سپتامبر به طور معمول، ماهی است که دارای کمترین میزان دی اکسید کربن در جو است؛ اما سطح غلظت دی اکسید کربن جو زمین در ماه جاری از 400 پی پی ام عبور کرد. به گفته دانشمندان، بسیار بعید است که دیگر سطح غلظت دی اکسید کربن سیاره…