جدیدترین مطالب سطح یخ های دریایی

به گزارش ناسا و سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA)، سال 2016 رسما گرم ترین سال تاریخ (از زمان ابزارهای سنجش و اندازه گیری آب و هوایی) لقب گرفت. این آمار به نظر آشناست، چرا که سال پیش از آن یعنی 2015، هم به عنوان گرم ترین سال تاریخ به ثبت رسیده بود.  این…

آب و هوا جهانی مرحله بحرانی دیگری را هم در سال جاری پشت سر گذاشت! هم اکنون سطح یخ های دریایی در پایین ترین سطحی قرار دارد که تاکنون به ثبت رسیده است. تحقیقات جدید مرکز داده های یخ و برف ملی امریکا در بولدر، کلرادو نشان می دهد، امسال شاهد تجمع زمستانی یخ های…