جدیدترین مطالب سفر فضایی

بشریت در طول این سال‌ها به عنوان اولین موجود زمینی که ردپای خود را بر اعماق فضا به جای گذاشته است، رکورد‌های بسیاری را به ثبت رسانده است. در ادامه نگاهی خواهیم داشته به عجیب ترین و جالب‌ترین رکوردهای فضایی بشر.

جستجو برای یافتن دنیای جدید فرا زمینی، ممکن است بسیار ساده شده باشد. ناسا توسعه یک سیستم جدید را آغاز کرده است که می تواند جستجوی بشریت برای یافتن سیاره ی جدید مثل زمین را متحول گرداند. این سیستم حول محور توسعه یک ابزار جدید به نام Visible Nulling Coronagraph، و یا VNC، می چرخد…