جدیدترین مطالب سلاح هسته ای

اگر فیلم دکتر استرنجلاو (Dr. Strangelove) را دیده باشید، قطعا به خوبی با هدف اصلی ساخت یک ماشین قیامت آشنایید:«اگر ما را نابود کنید، ما نیز شما را نابود می کنیم.» سیستم خودکاری که تضمینی برای اقدامات هستهای یک کشور بر علیه کشوری دیگر باشد، دهه‌هاست که بخشی از کابوس جمعی بسیاری از ماست. اما…