جدیدترین مطالب سلول خورشیدی

یکی از دانشجویان کارشناسی دانشگاه نیو ساوت ولز (UNSW) استرالیا، اقدام به ساخت خودروی خورشیدی نموده که تمام سطح این خودرو با سلول خورشیدی پوشیده شده و مصرف این خودرو نیز برابر با یک دستگاه نان تست اعلام شده است.

سلول خورشیدی که حتی در هوای بارانی نیز به جذب انرژی خورشید ادامه می دهند، وابستگی به هوای همیشه آفتابی را از بین می برد. به طور معمول باران و هوای بارانی بزرگترین معضل سلول های خورشیدی هستند؛ اما تیمی از دانشمندان چینی توانستند این مشکل بزرگ را به یک منفعت تبدیل کنند. این دانشمندان…

گروهی از محققان دانشگاه استنفورد، یک ابزار مبتکرانه طراحی کرده اند که به وسیله ی بهره برداری از یک پدیده ی بنیادی فیزیکی، موجب افزایش بهره وری پانل های خورشیدی می شود. هربار که شما در بیرون از خانه قدم می زنید، انرژی را به جهان منتشر می کنید. حرارت و گرمی را از بالای…