جدیدترین مطالب سلول های عصبی

گروهی از محققان در آژانس علوم سنگاپور ، تحقیقات و فناوری (A * STAR) در روز چهارشنبه اعلام کرد که آنها به یک ربات، به همان طریقی که انسان و سایر حیوانات حرکت می کنند، حرکت خودکار، آموخته اند. بنا بر گزارشات، این شاهکار توسط تکرار دیجیتالی دو نوع سلول عصبی انجام می شود که طبیعتا…

هم اکنون دانشمندان در نتیجه ی برخی اقدامات زیرکانه می توانند مغز حیوانات آزمایشگاهی را با جزئیات میکروسکوپی مشاهده کنند. یک تکنیک به نام تصویربرداری دو فوتونی به دانشمندان علوم اعصاب این امکان را می دهد که هزاران نورون در حال کار را به منظور رمزگذاری اطلاعات مشاهده کنند. مشکلی که در این روش وجود…