جدیدترین اخبار و مقالات سمعک

پیشرفته‌ترین دستگاه‌های کمک شنوایی نیز در جایی که چندین نفر در حال صحبت هستند، فرد کم شنوا را دچار مشکل می‌کند و نمی‌تواند عملکرد کاملی داشته باشد، چراکه در این حالت فرد توانایی جداسازی صداها را از یکدیگر ندارد. بنابراین کسانی که از وسایل و فناوری‌های کمک شنوایی استفاده می‌کنند معمولا از عملکرد این دستگاه‌ها…