جدیدترین مطالب سوخت فسیلی

مهندسان معتقدند که می توان از ذرات ریز فلز (در اندازه ی ذرات آرد یا شکر پودر شده) برای تولید انرژی در موتورهای احتراق خارجی در وسایل نقلیه و یا حتی در فضا استفاده کنند. بنابر گزارش ژورنال Applied Energy، پودر فلز به عنوان منابع مقدماتی انرژی پاک، می تواند جایگزین با دوامی نسبت به…