جدیدترین مطالب سوخت هیدروژنی

ماشین های سوخت هیدروژنی به عنوان ماشین های پاک تر، و روش کارامد مداوم تری روی کار آمدند. هوندا برنامه ی فروش هوندا کلریتی Clarity را در کالیفرنیا تا اواخر سال 2016 آغاز خواهد کرد. تویوتا هم در این میان با بیشترین سابقه در زمینه ی ماشین های سوخت هیدروژنی، در حال گسترش تویوتا میرای…

پیش نمایشی از یک ماشین کانسپت مرسدس بنز با مفهوم آینده بدون راننده و تکنولوژی انتقال قدرت هیدروژنی در نمایشگاه اتوموبیل توکیو به اجرا درآمد. مرسدس بنز با به نمایش گذاشتن یک تیزر تبلیغاتی در آستانه شروع بکار نمایشگاه خودرو توکیو مفهوم چشم انداز این نمایشگاه را به جلو راند. این ویترینی از دید مرسدس…