جدیدترین مطالب سوپر ماریو اودیسه

یک بازی سوپر ماریو را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ چه عاملی باعث می‌شود این سری پس از ۳۰ سال همچنان به حیات خود ادامه دهد و برای نسل‌های مختلف خاطره بسازد؟ در بررسی سوپر ماریو اودیسه با تکراتو همراه باشید.